Phần đầu trang

du-doan-xo-so-mien-bac-chinh-xac-100-1.jpg SoiCauViet.Net –  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN CHÍNH XÁC – UY TÍN NHẤT HIỆN NAY

Thông báo từ admin

mui_ten_tra4_2.gifCác Bạn Nhấn Bên Dưới ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHẬN SỐ

lien-he-ngay.gif

Thông báo từ ban quản trị

*Chú ý: Trong 1 tuần Cầu có thể gãy 1 đến 2 hôm nên quý khách lưu ý phải theo đều. Tránh việc chơi một hai hôm bỏ dở gây lỗ – tổn thất tiền bạc. Chúc quý khách Phát Tài – Phát Lộc.
VIDEO CHỐT SỐ THAM KHẢO CHO CÁC BẠN

SIÊU LÔ TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC QUAY XỔ SỐ MIỀN BẮC

SIÊU LÔ TUYỆT MẬT CAO CẤP (ngày, giá : 3.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif

NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

<

NGÀY SIÊU LÔ TUYỆT MẬT CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 ĂN LÔ VIP 96
21/08/2019 87 ĂN LÔ VIP 87
20/08/2019 19 ĂN LÔ VIP 19X2
19/08/2019 99 ĂN LÔ VIP 99
18/08/2019 09 ĂN LÔ VIP 09X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP

ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP (ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif

NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 64 ĂN LÔ 64
21/08/2019 87 ĂN LÔ 87
20/08/2019 97 ĂN LÔ 97
19/08/2019 17 ĂN LÔ 17
18/08/2019 20 ĂN LÔ 20
17/08/2019 28 ĂN LÔ 28
16/08/2019 30 ĂN LÔ 30
15/08/2019 55 ĂN LÔ 55X2
14/08/2019 94 ĂN LÔ 94
13/08/2019 98 ĂN LÔ 98
12/08/2019 93 ĂN LÔ 93
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

SONG THỦ LÔ CAO CẤP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 64 46 ĂN LÔ 64 46
21/08/2019 87 76 ĂN LÔ 87 76
20/08/2019 19 91 ĂN LÔ 19X2
19/08/2019 99 66 ĂN LÔ 99 66
18/08/2019 35 53 ĂN LÔ 53
17/08/2019 28 82 ĂN LÔ 28 82
16/08/2019 93 39 ĂN LÔ 93X2
15/08/2019 76 67 ĂN LÔ 76
14/08/2019 49 45 ĂN LÔ 49X2 45
13/08/2019 90 09 ĂN LÔ 90 09
12/08/2019 96 69 ĂN LÔ 96
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2 CAO CẤP

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 30 ĂN XIÊN 96 30
21/08/2019 95 00 ĂN XIÊN 95X2 00
20/08/2019 32 00 ĂN XIÊN 32 00
19/08/2019 70 17 ĂN XIÊN 70 17
18/08/2019 96 20 ĂN XIÊN 96 20
17/08/2019 77 01 ĂN XIÊN 77 01
16/08/2019 93 19 ĂN XIÊN 93X2 19
15/08/2019 76 82 ĂN LÔ 76
14/08/2019 49 45 ĂN xiên 49X2 45
13/08/2019 98 00 ĂN XIÊN 98 00
12/08/2019 96 93 ĂN XIÊN 96 93
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3 CAO CẤP

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 30 76 ĂN XIÊN 96 30 76
21/08/2019 87 76 95 ĂN XIÊN 87 76 95X2
20/08/2019 19 32 00 ĂN XIÊN 19X2 32 00
19/08/2019 99 66 52 ĂN XIÊN 99 66 52
18/08/2019 09 11 96 ĂN XIÊN 09X2 11X2 96
17/08/2019 77 01 27 ĂN XIÊN 77 01 27
16/08/2019 93 19 70 ĂN XIÊN 93X2 19 70
15/08/2019 76 11 74 ĂN XIÊN 76 11 74
14/08/2019 49 45 64 ĂN XIÊN 49X2 45 64X2
13/08/2019 98 00 09 ĂN XIÊN 98 00 09
12/08/2019 96 93 78 ĂN XIÊN 96 93 78
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ CAO CẤP

LÔ 4 SỐ CAO CẤP (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY LÔ 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 30 76 70 ĂN LÔ 96 30 76
21/08/2019 87 76 95 06 ĂN LÔ 87 76 95X2
20/08/2019 19 32 00 35 ĂN LÔ 19X2 32 00
19/08/2019 52 70 17 15 ĂN LÔ 52 70 17
18/08/2019 09 11 96 20 ĂN LÔ 09X2 11X2 96 20
17/08/2019 28 82 44 29 ĂN LÔ 28 82 44
16/08/2019 19 70 30 62 ĂN LÔ 19 70 30 62
15/08/2019 76 11 74 82 ĂN LÔ 76 11 74
14/08/2019 49 45 12 78 ĂN LÔ 49X2 45 12 78
13/08/2019 98 00 15 58 ĂN LÔ 98 00 15
12/08/2019 96 93 78 12 ĂN LÔ 96 93 78 12
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP (ngày, giá : 2.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 30 76 80 65 70 ĂN LÔ 96 30 76 80
21/08/2019 87 76 95 00 90 06 ĂN LÔ 87 76 95X2 00
20/08/2019 19 32 00 97 65 35 ĂN LÔ 19X2 32 00 97 65
19/08/2019 99 66 52 70 20 15 ĂN LÔ 99 66 52 70
18/08/2019 09 11 96 20 17 28 ĂN LÔ 09X2 11X2 96 20
17/08/2019 77 01 27 28 82 50 ĂN LÔ 77 01 27 28 82
16/08/2019 93 19 70 30 62 77 ĂN LÔ 93X2 19 70 30 62
15/08/2019 76 11 74 55 21 82 ĂN LÔ 76 11 74 55X2 21X2
14/08/2019 49 45 64 71 12 62 ĂN LÔ 49X2 45 64X2 71 12
13/08/2019 98 00 15 22 81 58 ĂN LÔ 98 00 15 22X2 81
12/08/2019 96 93 78 12 21 09 ĂN LÔ 96 93 78 12 21
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP

DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP (ngày, giá : 3.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 7 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 96 30 76 80 64 46 65 70 ĂN LÔ 96 30 76 80 64 46
21/08/2019 87 76 95 00 78 01 90 06 ĂN LÔ 87 76 95X2 00 78
20/08/2019 19 32 00 97 65 75 64 35 ĂN LÔ 19X2 32 00 97 65 75
19/08/2019 99 66 52 70 17 84 20 15 ĂN LÔ 99 66 52 70 17 84
18/08/2019 09 11 96 20 53 00 17 28 ĂN LÔ 09X2 11X2 96 20 53
17/08/2019 77 01 27 28 82 44 29 50 ĂN LÔ 77 01 27 28 82 44
16/08/2019 93 19 70 30 62 06 71 77 ĂN LÔ 93X2 19 70 30 62 06 71
15/08/2019 76 11 74 55 21 38 90 82 ĂN LÔ 76 11 74 55X2 21X2 38
14/08/2019 49 45 64 71 94 98 12 62 ĂN LÔ 49X2 45 64X2 71 94 98 12
13/08/2019 98 00 15 22 81 90 09 58 ĂN LÔ 98 00 15 22X2 81 90 09
12/08/2019 96 93 78 12 21 29 90 09 ĂN LÔ 96 93 78 12 21 29
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CHUẨN XÁC

ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CHUẨN XÁC (ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
3232.gif
25/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 1
21/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
20/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8
18/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 1
17/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 8
16/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 4
15/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 4
14/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8
13/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 9
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỆT MẬT XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Bạn là người đang muốn tìm KẾT QUẢ TUYỆT MẬT XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM chuẩn xác tuyệt đối trong ngày.
KẾT QUẢ CÁC ĐÀI MIỀN NAM (DÀN LÔ – XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ)(ngày, giá : VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 16h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY KẾT QUẢ TUYỆT MẬT XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ TUYỆT MẬT
button-choingay.gif button-choingay.gif button-choingay.gif
THỨ 2 DÀN LÔ + CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM TP Hồ Chí Minh + Đồng Tháp + Cà Mau ZALO 0355122306
THỨ 3 DÀN LÔ + CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM Bến Tre + Vũng Tàu + Bạc Liêu ZALO 0355122306
THỨ 4 DÀN LÔ + XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM Đồng Nai + Cần Thơ + Sóc Trăng ZALO 0355122306
THỨ 5 DÀN LÔ + XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM Tây Ninh + An Giang + Bình Thuận ZALO 0355122306
THỨ 6 DÀN LÔ + XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM Vĩnh Long + Bình Dương + Trà Vinh ZALO 0355122306
THỨ 7 DÀN LÔ + XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM TP Hồ Chí Minh +Long An + Bình Phước + Hậu Giang ZALO 0355122306
CHỦ NHẬT DÀN LÔ + XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN NAM Tiền Giang + Kiên Giang + Đà Lạt ZALO 0355122306

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỆT MẬT XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn là người đang muốn tìm KẾT QUẢ TUYỆT MẬT XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy XỔ SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG chuẩn xác tuyệt đối trong ngày.
KẾT QUẢ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG (DÀN LÔ – XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ) (ngày, giá : VNĐ
✔ Có thể nạp cộng dồn
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 17h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel …

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

3232.gif


NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ LIÊN HỆ QUA ZALO 0355122306 ĐỂ LÀM THỦ TỤC

NGÀY KẾT QUẢ TUYỆT MẬT DÀN LÔ – XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG THỐNG KÊ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ TUYỆT MẬT
button-choingay.gif button-choingay.gif button-choingay.gif
THỨ 2 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Thừa Thiên Huế + Phú Yên ZALO 0355122306
THỨ 3 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Đắc Lắc + Quảng Nam ZALO 0355122306
THỨ 4 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Đà Nẵng + Khánh Hòa ZALO 0355122306
THỨ 5 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Bình Định + Quảng Trị + Quảng Bình ZALO 0355122306
THỨ 6 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Gia Lai + Ninh Thuận ZALO 0355122306
THỨ 7 DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Đà Nẵng + Quảng Ngãi + Đắc Nông ZALO 0355122306
CHỦ NHẬT DÀN LÔ - XÌ CHỦ + SỐ ĐÁ ĐÀI MIỀN TRUNG Khánh Hòa + Kon Tum ZALO 0355122306